RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Analyse of Kalman Algorithm for Different Movement Modes of Land Mobile Object

Publication Type Scientific article indexed in SCOPUS or WOS database
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Analyse of Kalman Algorithm for Different Movement Modes of Land Mobile Object
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Research platform None
Authors Vadims Bistrovs
Keywords INS,velocity, distance, adaptive Kalman algorithm, estimation error
Abstract INS un GPS informāciju kompleksa apstrāde ir balstīta galvenokārt uz Kalmana filtrēšanas algoritmu. Navigācijas uzdevumu risināšanas laikā (objekta ātruma un distances novertējums), objekta dinamiskie raksturojumi mainas samērā bieži. Šajos gadījumos parasto Kalmana algoritmu nevar izmantot, tā kā ir labi zināms, ka standarta Kalmana algoritma parametru novērtēšanas kļūda ir liela, ja sistēmas parametri mainas ātri. Dažādas metodes tiek izstrādātas, lai novērstu šo trukumu. Prezentēts šajā rakstā Kalmana pastiprināšanas koeficienta korekcijas algoritms (KGCA) samazina novērtējuma kļūdas, kas rodas, objekta dinamikas izmaiņas laikā. Adaptīva KGCA algoritma modelēšanas rezultāti tiek salidzināti ar standarta Kalmana algoritma modelēšanas rezultātiem.
Hyperlink: http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/11192 
Reference Bistrovs, V. Analyse of Kalman Algorithm for Different Movement Modes of Land Mobile Object. Electronics and Electrical Engineering, 2008, Vol. 86, No. 6, pp.89-92. ISSN 1392-1215. e-ISSN 2029-5731.
Additional information Citation count:
  • Scopus  0
ID 3484