RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Industrial Networks in Time Critical Applications

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Industriālie tīkli laikā kritiskos uzdevumos
Title in English Industrial Networks in Time Critical Applications
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Dmitrijs Bļizņuks
Andris Ozols
Keywords industriālie tīkli, laikā kritiskie uzdevumi, Industrial Ethernet
Abstract Izstrādātais darbs dot informāciju par industriāliem tīkliem un to darbības režīmu izvēli laikā kritiskiem uzdevumiem. Apskatītie teorētiskie un praktiskie dati rāda nepieciešamas darbības industriālo tīklu efektivitātes palielināšanai definēto uzdevumu lokā, nepārkāpjot Industrial Ethernet tīkla standartus. Kopā ar to tiek paradīti šīs tehnoloģijas trūkumi un pielietošanas robežas, pārkāpjot kurus ir jāizmanto specializētākus tīklus.
Abstract in English This paper considers industrial networks and solves choosing task for networks working mode in time critical applications. Examined theoretical and practical data reveals essential actions that are need to increase network efficiency in considered application range, not overstepping Industrial Ethernet standards. In addition, weak points and application ranges of this standard are considered.
Reference Bļizņuks, D., Ozols, A. Industrial Networks in Time Critical Applications. Technologies of Computer Control. Vol.32, 2007, pp.51-59. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 3612