RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Heat Recovery Possibilities for Advanced Slow Speed Diesel Engine Power Plants

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Heat Recovery Possibilities for Advanced Slow Speed Diesel Engine Power Plants
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Andris Zāģeris
Jūris Cimanskis
Keywords Slow speed diesel engines, exhaust boiler, Complex Waste Heat Recovery System (CWHRS), Ambient conditions
Abstract Siltuma reģenerācijas iespējas modernizētajos zemapgrieziena dīzeļdzinēju energoiekārtās. Šo pētījumu objekts ir kuģu galveno dzinēju kompleksās izplūdes gāzu un dzesējamā ūdens siltuma utilizācijas iekārtas (KSUI –kompleksā siltuma utilizācijas iekārta) iespējas ar mērķi palielināt kuģa spēka iekārtas (KSI) kopējo termodinamisko lietderību. Pateicoties plašajam pielietojumam, kā kuģa galvenais dzinējs (GD) tiek paredzēts modernais maz-apgriezienu divtaktu dīzeļdzinējs, kas tiek raksturots ar zemu izplūdes gāzu termisko potenciālu, tādejādi liekot detalizēti izvērtēt zaudējamā siltuma atgriešanas iespējas, nodrošinot gan papildus jaudas izstrādi ar turbo-ģeneratora palīdzību, gan apgādājot nepieciešamos siltuma patērētājus, atkarībā no vides, GD jaudas, noslodzes un citiem faktoriem. Iegūtie rezultāti dod iespēju gan novērtēt efektivitātes pieaugumu, gan prognozēt nepieciešamos nosacījumus elektrostacijas izvēles optimizācijai.
Reference Zāģeris, A., Cimanskis, J. Heat Recovery Possibilities for Advanced Slow Speed Diesel Engine Power Plants. Intelligent Transport Systems. Vol.26, 2008, pp.28-39. ISSN 1407-8015.
Full-text Full-text
ID 3649