RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Kinetics of the Sodium Hydroxide Catalyzed

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Nātrija hidroksīda katalizēta rapšu eļļas metanolīzes kinētika mikroviļņu vidē
Title in English Kinetics of the Sodium Hydroxide Catalyzed, Microwave Assisted Methanolysis of Rape Seed
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Iljo Dreijers
Kristaps Māliņš
Valdis Kampars
Tatjana Rusakova
Keywords mikroviļņi, biodīzeļdegviela, rapšu eļļas metilesteris, pāresterificēšana, kinētika, optimizācija
Abstract Augu eļļu pāresterificēšana mikroviļņu vidē ir viena no jaunākajām un nepietiekami pētītajām biodīzeļdegvielas iegūšanas metodēm. Pēc literatūras datiem mikroviļņu pilietojums samazina pāresterificēšanas reakcijas aktivācijas enerģiju, efektīvi samazinot reakcijas laiku. Veiktie rapšu eļļas metanolīzes reakciju kinētikas pētījumi 50 un 60oC temperatūrā, izmantojot reaģentus 4.0 moli metanola un 0,45 svara % NaOH uz 1 molu eļļas parādīja, ka reakcijas ātrums ir atkarīgs no temperatūras, bet nav atkarīgs no tā, vai šo temperatūru uztur konvekcijas vai mikroviļņu sildīšanas rezultātā.
Abstract in English The transesterification of vegetable oil in microwave environment is one of the latest methods of obtaining biodiesel but it is not investigated sufficiently. According to literature data, the treatment with microwaves reduces activation energy of transesterification reaction, thus efficiently reducing reaction time. The research of kinetics of methanolysis reaction of rapeseed oil in 50 and 60ºC temperature, using reagents proportions of 4.0 moles of methanol per 1 mole of oil and catalyst (NaOH) of 0.45% of the oil weight, showed that the speed of the reaction depends on temperature but doesn't depend on the heating method - convection or microwave heating.
Reference Dreijers, I., Māliņš, K., Kampars, V., Rusakova, T. Kinetics of the Sodium Hydroxide Catalyzed, Microwave Assisted Methanolysis of Rape Seed. Materials Sciences and Applied Chemistry. Vol.16, 2008, pp.120-124. ISSN 1407-7353.
Full-text Full-text
ID 3790