RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Trans-Cis Photoisomerization Possibility of Stilbene Azocompaunds by Red Light of He-Ne Laser

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language The Trans-Cis Photoisomerization Possibility of Stilbene Azocompaunds by Red Light of He-Ne Laser
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Dmitrijs Saharovs
Andris Ozols
Valdis Kokars
Valdis Kampars
Gundars Mežinskis
Ansis Maļeckis
Artūrs Plūdons
M. Rutkis
Keywords trans-cis photoisomerization, stilbene, azobenzene, surface relief grating, red laser, chromophore photoorientation
Abstract Dotajā rakstā eksperimentāli pētīta trans-cis fotoizomerizācijas iespējamā loma virsmas reljefa režģu ierakstā stilbēna azobenzola atvasinājumos, kad ieraksts un nolase tika veikti ar sarkano 633 nm gaismu. Konstatēts , ka materiāla relaksācijai ir stingra nemonotona ietekme uz hologrāfiskā ieraksta efektivitāti un ka ierakstās ne vien virsmas reljefa režģi, ber arī tilpuma režģi. Iegūtie rezultāti neļauj secināt, ka trans-cis fotoizomerizācijas spēlē galveno lomu. Izdarīts secinājums, ka hromoforu fotodegradācija un fotoorientācija ir galvenie ieraksta mehānismi pētītajos materiāos.
Reference Saharovs, D., Ozols, A., Kokars, V., Kampars, V., Mežinskis, G., Maļeckis, A., Plūdons, A., Rutkis, M. The Trans-Cis Photoisomerization Possibility of Stilbene Azocompaunds by Red Light of He-Ne Laser. Materials Sciences and Applied Chemistry. Vol.18, 2008, pp.26-34. ISSN 14077353.
Full-text Full-text
ID 3792