RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Context Sensitive M-Learning Objects to Correspond to Content-Level Requirements

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Context Sensitive M-Learning Objects to Correspond to Content-Level Requirements
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Merija Jirgensons
Jānis Kapenieks
Keywords e-learning, m-learning, learning object, users generated content,
Abstract Šajā publikācijā aprakstīta lietotājjūtīga, personalizēta pieeja m-studijām, kura var tikt izmantota "īstajā brīdī un īstajā vietā"un atbilst dažādiem zināšanu apguves līmeņiem. Tā balstīta uz mūsu pieredzi, veidojot trīs m-studiju mācolus (learning object). Pirmais ir Ziedu vārdnīca, kas sniedz pamatzināšanas ainavu arhitektūrā un palīdz identificēt dekoratīvos augus, otrais ir Profesionālā saziņa -tas palīdz veidot profesionālās saziņas dokumentus tieši darba vietā un attīsta komunikāciju prasmes. Trešais mācols dod iespēju apgūt siltumsūkņa izmantošanas un uzbūves pamatus un palīdz apgūt zināšanas, kas nepieciešamas sertifikācijai
Reference Jirgensons, M., Kapenieks, J. Context Sensitive M-Learning Objects to Correspond to Content-Level Requirements. In: 11th International Conference on Interactive Computer aided Learning (ICL 2008): Proceedings, Austria, Villach, 24-26 September, 2008. Villach: Carinthia Tech Institute, 2008, pp.1-15. ISBN 9783899583533.
ID 3937