RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Automatics of Blackout Prevention in a Power System

Publication Type Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Automatics of Blackout Prevention in a Power System
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Diāna Žalostība
Jēkabs Barkāns
Keywords blackout prevention, island formation, multiple line outages, power system restoration, synchronization
Abstract Publikācijā ir apskatīts jauns universāls energosistēmas pretsabrukumu komplekss, kas apvieno sevī preventīvo optimālo īslaicīgo sekcionēšanu un sistēmas normālā darba automātisko pašatjaunošanos. Energosistēmu sabrukumu analīze atklāja jaunas tendences avāriju attīstībā un energosistēmas elementu reakciju un parametru novirzēm. Pārvērtējot šīs avārijas un klasificējot tās kā primārās, kas ir notikumu iemesli un sekundārās – to sekas, tika skaidrs, kāpēc cīņa pret tām bija neveiksmīga. Piešķirot sistēmai pašorganizīcajas un pašatjaunošanas funkcijas, izmantojot piedāvāto kompleksu, energosistēmas sabrukuma avārijas paliks vēsturē. Šīs komplekss tika radīts, balstoties uz daudzgadīgo pieredzi avārijas procesu likvidācijā, iekārtu iespējām un sabrukuma avāriju jaunām attīstības tendencēm.
Reference Žalostība, D., Barkāns, J. Automatics of Blackout Prevention in a Power System. In: The 3nd International Conference on Electrical and Control Technologies (ECT2008): Conference Proceedings, Lithuania, Kaunas, 8-9 May, 2008. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2008, pp.199-204.
ID 4251