RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Problems in the Validation of the Methods for Determination of the Environmental Pollution

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Ar vides piesārņojuma noteikšanu saistīto metožu validēšanas problēmas
Title in English Problems in the Validation of the Methods for Determination of the Environmental Pollution
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Daira Kreicberga
Indulis Stikāns
Daina Kalniņa
Keywords metožu validēšana, naftas produktu noteikšana, ūdens piesārņojums
Abstract RTU Vides piesārņojuma analītiskās kontroles laboratorijā vides piesārņojuma noteikšanai tiek izmantotas ISO standartmetodes, kā arī validētas laboratorijā izstrādātas metodes. Metožu validācija ir veikta atbilstoši nosakot šādus raksturlielumus: selektivitāte, diapazons, linearitāte, jūtīgums, metodes detektēšanas robeža, metodes kvantitēšanas robeža, metodes robustums (matricas un ārējo faktoru ietekme), atkārtojamība un reproducējamība, metodes kļūda un nenoteiktība.
Abstract in English “In-house” methods for determination various pollutants in soil and water have been developed and validated by the Environmental Pollution Laboratory of Riga Technical University. The selectivity, range, linearity, sensitivity, detection limit, quantification limit, ruggedness (matrix and external effects), repeatability, reproducibility, method error and uncertainly have been determined for each “in-house”, non-standard or modified standard method.
Reference Kreicberga, D., Stikāns, I., Kalniņa, D. Problems in the Validation of the Methods for Determination of the Environmental Pollution. In: Starptautiskās konferences EcoBalt 2001 tēzes, Latvia, Rīga, 14-14 September, 2001. Rīga: SIA Intego Plus, 2001, pp.106-107.
Full-text
ID 5004