RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Apoptoze un augšanas faktori kontaktaudos pēc medikamentozi modificētu biokeramikas materiālu implantācijas eksperimenta dzīvniekiem
Title in English -
Field of research 3. Medical and Health sciences
Sub-field of research 3.1 Basic medicine including pharmacy
Authors Līga Bērziņa-Cimdiņa
Ilze Šalma
Andrejs Skaģers
Māra Pilmane
Jānis Vētra
Ģirts Šalms
Keywords -
Abstract -
Abstract in English -
Reference Bērziņa-Cimdiņa, L., Šalma, I., Skaģers, A., pilmane, M., Vētra, J., Šalms, Ģ. -. In: RSU 7. zinātniskā konferences tēžu krājums, Latvia, Rīga, 13-14 March, 2008. Rīga: RSU, 2008, pp.189-189.
Full-text
ID 5005