RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Ecodesign and Life Cycle Assessment Teaching Courses at RTU as Part of Sustainable Development Module

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Ecodesign and Life Cycle Assessment Teaching Courses at RTU as Part of Sustainable Development Module
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.7 Social and economic geography
Authors Gatis Bažbauers
Sylvestre Njakou-Djomo
Keywords ecodesign, environmental impact, life cycle assessment, sustainable development, sustainable teaching
Abstract Patērnieciskums ir tirgus ekonomikas funkcionēšanas mehānisma neatņemama sastāvdaļa, jo ekonomiskās attīstības veiksme tiek atspoguļota ar produkcijas un pakalpojuma masu, kas tiek radīta uz vienu iedzīvotāju. Ja patēriņu nav iespējams novērst, tad vispamatotākais risinājums ir minētā patēriņa ilgtspējības panākšana. Lai atrisinātu dažādas problēmas, kuras saistītas ar produktiem, enerģiju un vidi vispirms ir nepieciešams tās saprast. Tai pašā laikā ir nepieciešams attīstīt tādus vides aizsardzības lēmumu pieņemšanas instrumentus kā aprites cikla novērtējums (ACN) un ekodizains. ACN ir ķēdes analīzes forma, kurā ekonomiskās sistēmas strukturālie procesi jeb secības ir attēlotas un savienotas ar vides aizsardības problēmām. Tādā veidā ACN var tikt uzlūkots kā vērtīgs instruments ekodizainam, kura mērķis ir padarīt produktu ilgtspējīgāku. Publikācija attaino Institūta galvenās aktivitātes ekodizaina un ACN jomā pēdējo 5 gadu laikā un sniedz ieskatu turpmākajā attīstībā.
Reference Bažbauers, G., Njakou-Djomo, S. Ecodesign and Life Cycle Assessment Teaching Courses at RTU as Part of Sustainable Development Module. In: 2. Starptautiskā konference „Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā”: tēžu krājums, Latvia, Rīga, 14-14 March, 2008. Rīga: RTU Izdevniecība, 2008, pp.8-9.
Full-text
ID 5038