RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Flexural Properties of 3-D Polymer Structure Acrylic Bone Cement

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Flexural Properties of 3-D Polymer Structure Acrylic Bone Cement
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Rūdolfs Cimdiņš
Valentīna Krilova
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Visvaldis Vītiņš
Keywords bone cement, acrylic, modification, ultimate strength, modulus of elasticity
Abstract Izpētīta akrila kaulu cementu uz PMMA-etilmetakrilāta- trietilēlglikoldimetakrilāta bāzes modificēšanas ietekme uz to elastības īpašībām. Izmērīti un novērtēti ķīmiski modificēto, kā arī HA vai rentģēnkontrasto vielu saturošo kaulu cementu graujošais spriegums un elastības moduļi.
Reference Cimdiņš, R., Krilova, V., Bērziņa-Cimdiņa, L., Vītiņš, V. Flexural Properties of 3-D Polymer Structure Acrylic Bone Cement. Materials Sciences and Applied Chemistry. Vol.11, 2005, pp.140-145. ISSN 1407-7353.
Full-text
ID 5071