RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Blackout Prevention and Power System Self-Restoration

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Blackout Prevention and Power System Self-Restoration
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Jēkabs Barkāns
Diāna Žalostība
Keywords blackout prevention, island formation, power system restoration, synchronization
Abstract Energosistēmu sabrukumi notiek pārvades tīklos bīstamās avārijas pārslodzes dēļ. Rezultātā notiek kaskādveida līniju un elektrostaciju atslēgšanās ar energosistēmu sabrukumu. Sakarā ar to, ka pazīstamiem automātiskiem pretsabrukuma aizsardzības līdzekļiem trūkst universālisma, autori papildus piedāvā vienkāršu un drošu līdz šīm neizmantotu pretsabrukuma aizsardzības līdzekli, kas ļauj apturēt energosistēmas sabrukumu ar normāla režīma ātru (~100 sekundēs) pašatajunošanos.
DOI: 10.1109/EURCON.2007.4400262
Hyperlink: http://ieeexplore.ieee.org.resursi.rtu.lv/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=4400262 
Reference Barkāns, J., Žalostība, D. Blackout Prevention and Power System Self-Restoration. In: Proceedings of IEEE International Conference Eurocon2007, Poland, Warsaw, 9-12 September, 2007. Warsaw: IEEE, 2007, pp.1547-1554. ISBN 9781424408139. e-ISBN . Available from: doi:10.1109/EURCON.2007.4400262
ID 5750