RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Blackout Prevention in a Power System by its Short-Term Sectioning and Subsequent Self-Restoration without Personnel Participation

Publication Type Scientific article indexed in ERIH database, in INT1 or INT2 category journals
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Blackout Prevention in a Power System by its Short-Term Sectioning and Subsequent Self-Restoration without Personnel Participation
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Jēkabs Barkāns
Diāna Žalostība
Keywords blackout prevention, power system collapse
Abstract Lielo energosistēmu sabrukumu avāriju analīze parādīja, ka parasti avārija izceļas bīstāmo šķēlumu pārslodzes rezultātā, kas ir primārais notikums un izraisa sistēmas elementu kaskadveida atslēgšanos, kas ir sekundārie notikumi. Tas neizbegami ved pie masveida elektrostaciju atslēgšanos jau pirms stabilitātes zaudēšanas, kā sekas energosistēma pilnīgi vai daļēji sabrūk. Svarīgi orientēties uz primārām izpausmēm, jo likvidējot tās, sekundārās avārijas nenotiks. Šīs problēmas risināšanai autori piedāvā izmantot preventīvo optimālo īslaicīgo sekcionēšanu, kas ļauj atslogot pārslogoto tīklu, saglabājot darbā pārvades līnijas ar pieļaujamo noslodzi. Nedodot attīstīties sekundārām avārijām, ģenerējošie avoti tiek saglabāti darbā, kas ir pamats veiksmīgai un ātrai pašatjaunošanai. Līdz ar to noverš sabrukumu ar režīma pašatjaunošanos īsā laikā bez personāla līdzdalības.
Reference Barkāns, J., Žalostība, D. Blackout Prevention in a Power System by its Short-Term Sectioning and Subsequent Self-Restoration without Personnel Participation. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2007, No.6, pp.12-28. ISSN 0868-8257.
ID 5754