RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Identification of WEB Services Using Extended Metadata

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Paplašinātu metadatu izmantošana WEB servisu identifikācijā
Title in English Identification of WEB Services Using Extended Metadata
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.2 Computer and information sciences
Authors Peteris Stipravietis
Māris Ziema
Keywords e-pakalpojums, WEB serviss, WEB servisu identificēšana
Abstract Rakstā aplūkotas WEB servisu identificēšanas problēmas, UDDI registra ierobežotās meklēšanas iespējas, kā arī sniegts īss VISS (Valsts informācijas sistēmu savietotājs) un tajā izmantotā reģistra apraksts. Sīkāk aprakstīta WEB servisu meklēšanas problēma, kas bieži noved pie neplānotiem laika un līdzekļu izdevumiem sistēmu izstrādē. Lai pilnveidotu meklēšanu, tiek ieviesti WEB servisu metodēs izmantoto datu hierarhiju aprakstoši metadati. Piedāvātajā datu hierarhijas modelī iespējams definēt biznesa entītijas, izmantots kompozīcijas un mantošanas jēdziens. Parādīts, kā šādus metadatus saglabāt reģistrā un kā pēc tam tajos veikt meklēšanu, rezultātos iekļaujot arī mantojošās un kompozīciju sastāvdaļas. Raksta noslēgumā parādīts, kā izmantot piedāvāto risinājumu meklēšanai VISS WEB servisu reģistrā un šādas meklēšanas rezultāti.
Abstract in English The article discusses the problems of identifying Web services and limited capabilities of UDDI registry. It also gives short description of SISC (State Information Systems Combinator) and the service register it utilizes. The problem of Web service discovery is described in detail, as it often leads to unplanned increase of costs when developing systems. To improve the discovery and identification of Web services, extended metadata are introduced. These metadata describe parameters used in the Web services methods as data hierarchy. Offered model of data hierarchy allows defining business entities as well as generalization and composition of these entities. The article shows how one can save metadata into registry and perform search against them, including the generalizations and compositions into results. The conclusion shows how to use proposed method to perform search against the SISC registry and the results of the search.
Reference Stipravietis, P., Ziema, M. Identification of WEB Services Using Extended Metadata. Technologies of Computer Control. Vol.32, 2007, pp.108-115. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 5877