RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Comparative Analysis of Digital Steganographical Methods LSB and Kutter = Ciparu steganogrāfisko metožu LSB un Kutter salīdzinošā analīze

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language The Comparative Analysis of Digital Steganographical Methods LSB and Kutter = Ciparu steganogrāfisko metožu LSB un Kutter salīdzinošā analīze
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Andrejs Jeršovs
Pāvels Rusakovs
Keywords Steganography, bit, LSB, Kutter, method
Abstract Rakstā tika apskatītas galvenās koncepcijas un attīstības perspektīvas steganogrāfijai kā konfidenciālas informācijas aizsardzības metodei. Ir dota klasifikācija tās galvenajām lietošanas sfērām un atzīmētas problēmas, kas šai zinātnei ir jāatrisina. Tika veikta datu slēptās pārraides datoru modelēšana attēlos, pielietojot mūsdienās izplatītākās tehnoloģijas: vizuālās informācijas redundances izmantošanu un ūdenszīmes. Balstoties uz rastru grafikas 24-bitu formāta BMP attēlu pārraides rezultātiem, ir raksturotas LSB un Kutter stegometožu īpašības. Darba gaitā tika iegūtas informācijas slēpšanas fakta konstatēšanas varbūtību līknes dažiem attēlu tipiem pēc veiktās rezultātu analīzes un stegosistēmu vērtējumiem, skatoties uz to efektivitāti. Viens no darba rezultātiem – jau eksistējošās Kutter metodes uzlabošana. Ir izstrādāts jaunais Kutter metodes nepieciešamo parametru (spilgtuma koeficientu un redundances) noteikšanas algoritms, kurš palīdz sasniegt pārraidītā simbola prasīto ticamību. Rakstā tika piedāvāts korektās bita izvilkšanas varbūtības palielināšanas veids Kutter metodei, uzlabojot pikseļa sākumvērtības pareģošanu. Ir vērtēta steganogrāfisko metožu stabilitāte pret stego-media konvertācijām citos formātos. Pēc veiktā darba rezultātiem ir sniegtas rekomendācijas par pētāmo metožu izmantošanu projektos.
Reference Jeršovs, A., Rusakovs, P. The Comparative Analysis of Digital Steganographical Methods LSB and Kutter = Ciparu steganogrāfisko metožu LSB un Kutter salīdzinošā analīze. Applied computer systems. Vol.26, 2006, pp.186-197. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 5967