RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Connection of Photovoltaic Modules to the Electricity Supply Grid or to a Local Consumer Utilizing Topology of the On-Line Converter

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Connection of Photovoltaic Modules to the Electricity Supply Grid or to a Local Consumer Utilizing Topology of the On-Line Converter
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Lauris Bisenieks
Iļja Galkins
Andrejs Stepanovs
Keywords Solārā enerģētika, UPS, fotoelektriskās sistēmas
Abstract Šajā rakstā ar modelēšanas palīdzību tiek novērtēta iespēja izmantot pustilta shēmas nepārtraukto barošanas bloku, fotoelektrisko pārveidotāju pieslegšnai elektriskajam tīklam vai tieši pie patērētāja. Ir analizētas galvenās jaudas plūsmas pārveidotājā un ir dota modelēšanas rezultātu analīze. Nobeigumā tiek piedāvātas pārveidotāja pilnveidošanas iespējas.
Reference Bisenieks, L., Galkins, I., Stepanovs, A. Connection of Photovoltaic Modules to the Electricity Supply Grid or to a Local Consumer Utilizing Topology of the On-Line Converter. In: Conference Proceedings of the 11th International Conference on Solar Energy in High Latitudes, Latvia, Rīga, 30 May-1 Jun., 2007. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007, pp.1-4.
ID 6025