RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Intelligent System for Student Knowledge Assessment

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Intelligent System for Student Knowledge Assessment
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.2 Computer and information sciences
Authors Alla Anohina-Naumeca
Ginta Majore
Dmitrijs Pozdņakovs
Keywords intelligent system, student knowledge assessment, concept maps
Abstract Vērtēšana ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa un pastāv cieša saikne starp studentu zināšanu vērtēšanu un studiju kvalitātes uzlabošanu. Salīdzinot vēlamus studentu zināšanu raksturojumus, kurus definē pasniedzējs, pamatojoties uz kopējiem mācību programmas mērķiem, darba devēju prasībām un esošiem standartiem, ar patiesiem studenta zināšanu raksturojumiem, kas veidojas mācību kursa laikā, ir iespējams noteikt, cik efektīvs ir bijis mācību kurss. Šādas salīdzināšanas ir lietderīgi veikt katrā mācību procesā etapā, lai savlaicīgi mainītu apmācības metodes un tādējādi virzītu mācību kursu uz vēlamo zināšanu raksturojumu sasniegšanu. Taču šādas salīdzināšanas parasti netiek veiktas mācību procesā , jo tās prasa papildus laika un naudas resursus. Vēl viena zināšanu vērtēšanas problēma ir saistīta ar to, ka bieži vien mācību procesā ir izlaista tāda svarīga vērtēšanas forma kā zināšanu pašvērtēšana. Tā aktivizē kā apmācāmo, tā arī viņa/viņas kognitīvus procesus, veicinot apzinātāku pieeju mācību procesam un uzdevumu izpildei. Tātad, nodrošinot zināšanu pašvērtēšanas iespējas ir iespējams uzlabot mācību procesa kvalitāti un efektivitāti. Dotajā rakstā ir aprakstīts konceptuālais modelis un funkcionalitāte intelektuālai sistēmai, kuras nolūks ir atbalstīt pasniedzēju mācību procesa uzlabošanā, salīdzinot vēlamos un patiesos studenta zināšanu raksturojumus katrā mācību procesā etapā un nodrošinot iespējas studentu zināšanu pašvērtēšanai. Jēdzienu tīkli, kas veido sistēmas pamatu, tiek apskatīti kā rīks zināšanu pašvērtēšanas sekmēšanai mācību procesā.
Reference Anohina-Naumeca, A., Štāle, G., Pozdņakovs, D. Intelligent System for Student Knowledge Assessment. Applied computer systems. Vol.26, 2006, pp.132-143. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 6114