RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Pricing Questions in the Electric Power Markets

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Cenu veidošanās jautājumi elektroenerģijas tirgos
Title in English Pricing Questions in the Electric Power Markets
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Anatolijs Mahņitko
Jānis Gerhards
Sergejs Ribakovs
Inga Iļjina
Keywords elektroenerģijas tirgus, optimizācija, cenu pieteikumi, puls, mezglu cenas
Abstract Jaunu attiecību starp energosistēmu un patērētājiem organizācijas svarīga daļa ir metožu un algoritmu izstrāde elektroenerģijas konkurences noteikšanai dažādās stadijās: plānošanā, ekspluatācijā un elektroenerģētikas nozares attīstības vadībā. Pasaules praksē nav vienotas pieejas optimālo modeļu un algoritmu noteikšanai, kurus izmanto efektīvai elektroenerģijas tirgu vadībai. Elektroenerģija ir specifiska prece, jo katrā laika momentā jāizpildās ražošanas un patēriņa bilancei. Elektroenerģijas cenu noteikšanas matemātisko instrumentu izstrādē jāņem vērā šī īpatnība. Mūsdienās pasaules praksē izmanto vairākas pieejas elektroenerģijas konkurences cenu modelēšanā. Apskatāmais darbs paredz noteiktā mērā precizēt cenu veidošanās aspektus vienā no diviem eksistējošiem elektroenerģijas konkurences tirgu pamatmodeļiem.
Abstract in English -
Reference Mahņitko, A., Gerhards, J., Ribakovs, S., Umbraško, I. Pricing Questions in the Electric Power Markets. Power and Electrical Engineering. Vol.24, 2009, pp.16-23. ISSN 1407-7345.
Full-text
ID 6156