RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Synthesis of Disaccharides Contected with Bis-Triazole Linker

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Ar bis-triazola tiltiņu saistītu disaharīdu sintēze
Title in English Synthesis of Disaccharides Contected with Bis-Triazole Linker
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Jevgeņija Mackeviča
Vitālijs Rjabovs
Māris Turks
Keywords disaharīdi, triazoli
Abstract Šīs tēzes apraksta jauna tipa disaharīdu sintēzi
Abstract in English This abstract describes the synthesis of novel disacharides
Reference Mackeviča, J., Rjabovs, V., Turks, M. Synthesis of Disaccharides Contected with Bis-Triazole Linker. In: 50. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 23-23 April, 2009. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2009, pp.141-141. ISBN 9789984324012.
Full-text Full-text
ID 6263