RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: FTTH Upgrade to WDM-PON

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language FTTH Upgrade to WDM-PON
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Ilya Lyashuk
Keywords WDM-PON,FTTH
Abstract Eksistējošajām TDM-PON tehnoloģijām EPON un GPON ir joslas ierobežojumi laika blīvēšanas koncepcijas dēļ. Ātrums var būt palielināts, paaugstinot kopēja kanāla joslu. Cita pieeja ātruma palielināšanai ir WDM pielietošana. Galvenā TDM-PON paplašināšanas problēma ir nepieciešamība izmantot jau eksistējošo instalēto kabeļu tīklu ātrākai pārejai uz WDM-PON arhitektūru. Pētījums ietver sevī WDM-PON sistēmas simulāciju uz 16, 32 un 64 abonentiem. Katram abonentam lejupielādes ātrums ir 10 Gbit/s un augšupielādes ātrums ir 10 Gbit/s uz kopējo kanālu. Raksts arī ietver sevī pētījumu par nelineāro efektu ietekmi uz jaudas budžeta samazināšanu.
Reference Lyashuk, I. FTTH Upgrade to WDM-PON. In: RTU 50th Scientific Conference Papers, Latvia, Rīga, 14-16 October, 2009. Rīga: RTU. Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāte, 2009, pp.69-71.
Full-text Full-text
ID 6447