RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Comparison of Simulation Tools for Bacteria Regrowth Modeling in Water Distribution Systems

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Comparison of Simulation Tools for Bacteria Regrowth Modeling in Water Distribution Systems
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Sergejs Nazarovs
Tālis Juhna
Jānis Rubulis
Keywords bacteria growth, epanet-msx
Abstract Baktēriju transports un izplatīšanas ūdens padeves sistēmās ir jākontrolē. Simulācijas rīki ir nepieciešami, lai varētu veikt efektīvu baktēriju koncentrācijas monitoringu. Daudzi autori pētīja baktēriju augšanu ūdensvados. Tika mēģināts izstrādāt modeli baktēriju augšanas simulācijai ūdensvados. Tika pievērsta uzmanība arī faktoriem, kas ietekmē baktēriju augšanu. Diemžēl, ir dažādas problēmas, kas apgrūtina modeļa izveidošanu. Piemēram, baktēriju augšanu ietekmē daudzi faktori, tātad jāizvēlas svarīgākie, jo pilnīgi visus faktorus ņemt vērā nav iespējams. Iepriekšējos pētījumos tika izskatīts modelis, ko piedāvāja Zhang et al (2004). Tika paradīts, ka modelis var būt iekļauts Epanet-MSX programmatūra un rezultāti, kas bija iegūti ar EPANET-MSX programmatūras palīdzību bija salīdzināti ar rezultātiem no validētas Fortran programmas. Salīdzinājums paradīja, ka rezultāti ir stipri līdzīgi. Šī pētījuma ietvaros tika pārbaudīta EPANET-MSX modeļa pielietojamība nelielam ūdensvadu tīklam. Rezultāti, kas tika iegūti ar EPANET-MSX programmas palīdzību tika salīdzināti ar rezultātiem, ko ieguva Zhang et al (2004). Tika paradīts, ka rezultāti ir salīdzināmi, tātad var cerēt, ka EPANET-MSX modeli varēs izmantot baktēriju izplatīšanas modelēšanai arī ūdensvadu tīklos.
Reference Nazarovs, S., Juhna, T., Rubulis, J. Comparison of Simulation Tools for Bacteria Regrowth Modeling in Water Distribution Systems. Boundary Field Problems and Computer Simulation. Vol.41, 2009, pp.33-37. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 6502