RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Assessment of Risks and Professional Health in Latvia

Publication Type Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Darba vides riska faktori un arodveselība Latvijā
Title in English Assessment of Risks and Professional Health in Latvia
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.7 Social and economic geography
Authors Dzintra Atstāja
Jānis Ieviņš
Keywords Arodveselība, darba aizsrdzība, riski.
Abstract Latvijai kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstij normatīvajos aktos ir iestrādātas praktiski visu ES darba aizsardzības direktīvu prasības, bet jaunākās ES direktīvu prasības tiek pieņemtas atbilstoši noteiktajiem un ar ES saskaņotajiem termiņiem. Veselība ir viena no nozīmīgākajām cilvēka dzīves pamatvērtībām, ko ietekmē sociālā un fiziskā vide (ūdens, gaiss, augsne, pārtika, atkritumi, radiācija, darba vide) kā arī cilvēka veselības aprūpe. Visu šo faktoru savstarpējā mijiedarbība ir Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rūpju objekts, kā arī iemesls regulāri Eiropas Vides un Veselības organizāciju sadarbībai. Nelaimes gadījumu skaits darbā pieaug, tādēļ svarīgi analizēt to cēloņus un riskus dažādu nozaru organizācijās.
Abstract in English As Latvia is a member of the EU practically all requirements of the EU labour practice have been incorporated in the normative acts of Latvia. The latest EU requirements are being overtaken according to the fixed and endorsed deadlines by the EU institutions. Labour protection means safety and health of employees. Nevertheless, it is difficult to determine the exact borderline of labour protection. Safety of people can be influenced by a great number of diverse factors. The labour safety often comes very close or even overlaps with other spheres, such as professional health, electric and fire safety, labour rights, etc. These issues are emphasized in the paper.
Reference Atstāja, D., Ieviņš, J. Assessment of Risks and Professional Health in Latvia. In: LSPA Zinātniskie raksti. Rīga: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2009, pp.327-334.
ID 6666