RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Synthesis of Organic Glasses Containing Azochromofore

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Synthesis of Organic Glasses Containing Azochromofore
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Valdis Kokars
Ansis Maļeckis
Kaspars Traskovskis
Keywords azobenzene chromophores, organic glesses, electro-optic chromophores
Abstract Sintezēta rinda „push-pull” tipa organisko stiklu. Iegūtie savienojumi, 3-{4-[bis(2-tritiloksietil)amino]fenil}-2-{4-(4-acetilfenil)diazenil]fenil}- akrilnitrils, 3-{4-[bis(2-tritiloksietil)amino]fenil}-2-{4-(4-nitrofenil)- diazenil]-fenil}akrilnitrils, 3-{4-[bis(2-tritiloksietil)amino]fenil}-2-{4-(2-brom-4-nitrofenil)diazenil]fenil} akrilnitrils, {4-[{4-[2-(bis(2-tritiloksietil)aminofenil)-1-cianovinil]fenil}diazenil] benzilidēn} malonnitrils, 3-{4-[bis(2-tritil-oksietil)amino]fenil}-2-{4-(2-ciano-4-nitrofenil)diazenil]fenil} akrilnitrils un 3-{4-(bis(2-(trifenilsililoksi) etil)amino)fenil)-2-(4-((2-brom-4-nitrofenil)diazeni)-fenil}-akrilonitrils, raksturojas ar intensīvu elektronu absorbciju gaismas spektra redzamajā daļā un tie no viegli gaistošiem šķīdinātājiem (hloroforms vai metilēnhlorīds) spēj veidot plānas amorfas kārtiņas.
Reference Kokars, V., Maļeckis, A., Traskovskis, K. Synthesis of Organic Glasses Containing Azochromofore. Materials Sciences and Applied Chemistry. Vol.20, 2009, pp.7-16. ISSN 14077353.
Full-text Full-text
ID 7034