RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Analyses of the Cause and Effect Diagrams of Expanded Polystyrene Manufacturing Process

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Cēloņu seku diagrammu analīze putu polistirola izstrādājumu ražošanas procesam
Title in English Analyses of the Cause and Effect Diagrams of Expanded Polystyrene Manufacturing Process
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Olita Medne
Iljo Dreijers
Līga Bērziņa
Keywords cēloņu seku diagramma, ražošana, putu polistirols, priekšputošana, spiediens
Abstract Putu polistirola ražošana process notiek vairākās stadijās. Katrā stadijā ir vairums tehnoloģisko parametru, kas ietekmē gala produkta kvalitāti. Būtiskāko parametru noskaidrošanai izmantotas cēloņu seku diagrammas.
Abstract in English The manufacturing of expanded polystyrene is a multi-stage process. In each stage the number of technologic parameters is very high, they are intercorrelated and influence the quality of the end product. We used the cause and effect diagrams for the identification of the mast essential parameters.
Reference Medne, O., Dreijers, I., Bērziņa, L. Analyses of the Cause and Effect Diagrams of Expanded Polystyrene Manufacturing Process. In: Vide. Tehnoloģija. Resursi: VII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, Latvia, Rezekne, 25-27 June, 2009. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2009, pp.50-55. ISBN 978-9984-44-027-9.
ID 7141