RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Implementation of Aspect-Oriented Approach in Multi-Agent Systems

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Aspektorientētas pieejas realizācija daudzaģentu sistēmās
Title in English Implementation of Aspect-Oriented Approach in Multi-Agent Systems
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.2 Computer and information sciences
Authors Aleksis Liekna
Jānis Grundspeņķis
Keywords MULTI-AGENT SYSTEMS, ASPECT-ORIENTED APPROACH
Abstract Šajā rakstā ir aplūkota aspektorientētas pieejas praktiska realizācija daudzaģentu sistēmās. Vairums daudzaģentu sistēmu ir atvērtas sistēmas, kas laika gaitā mainās. Šādās sistēmās bieži tiek veikti uzlabojumi un papildinājumi, pievienoti jauni aģenti, un tiek veikta šo sistēmu integrācija ar citām sistēmām. Rezultātā rodas vairākas problēmas. Ir grūti nodalīt aģenta īpašības vienu no otras tā, lai viena īpašība būtu realizēta tikai vienā konkrētā modulī. Tādas aģenta īpašības kā mobilitāte, apmācība, plānošana un ziņojumu apmaiņa ir savstarpēji atkarīgas viena no otras, un tradicionālās pieejas nedod iespēju tās viegli nodalīt katru savā modulī. Rezultātā viena aģenta īpašība ir izkliedēta vairākos moduļos, un nav vienas konkrētas vietas, kur tā būtu realizēta, turklāt vienā aģenta funkcionalitāti realizējošā modulī ir savītas kopā vairākas aģenta īpašības. Ar aspektorientācijas palīdzību ir iespējams veikt šo īpašību atdalīšanu, tādējādi piedāvājot risinājumu minētajām problēmām. Rakstā ir apskatīts aspektorientētas daudzaģentu sistēmas prototips, tādējādi demonstrējot risinājuma praktisko realizāciju.
Abstract in English -
Reference Liekna, A., Grundspeņķis, J. Implementation of Aspect-Oriented Approach in Multi-Agent Systems. In: 51. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 22-22 April, 2010. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010, pp.127-127. ISBN 978-9934-10-079-6.
Full-text
ID 8125