RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Synthesis of Hydroxyapatite in Automatic Control Chemical Reactor

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Hidroksilapatīta sintēze automātiskas vadības ķīmiskajā reaktorā
Title in English Synthesis of Hydroxyapatite in Automatic Control Chemical Reactor
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Liene Plūduma
Linda Vecbiškena
Vita Zālīte
Jānis Ločs
Daina Vempere
Keywords Hydroxyapatite, HAp, synthesis parameters, technological parameters
Abstract Pētnieciskā darba mērķis ir hidroksilapatīta (HAp) sintēzes parametru pielāgošana automātiskas vadības ķīmiskajam reaktoram un HAp sintēzes ražīguma palielināšana. Galvenie uzdevumi ir sintēzes reaktora (SR) un automātiskas vadības ķīmiskā reaktora (AVR) iespēju salīdzināšana, AVR programmas izstrāde tīras HAp fāzes iegūšanai, kā arī maksimālā praktiskā iznākuma iegūšana.
Abstract in English --
Reference Plūduma, L., Vecbiškena, L., Zālīte, V., Ločs, J., Vempere, D. Synthesis of Hydroxyapatite in Automatic Control Chemical Reactor. In: 51. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 29-30 April, 2010. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010, pp.113-113. ISBN 9789984101021.
Full-text
ID 8628