RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Theoretical Analysis of the Method of Scour Development in Time for Engineering Structures

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 17.12.2010 14:00, BF
Publication language English (en)
Title in original language The Theoretical Analysis of the Method of Scour Development in Time for Engineering Structures
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Romāns Neilands
Keywords Scouring
Abstract Tika pielietots sanešu līdzsvara diferenciālais vienādojums, kad nenotiek grunts daļiņu kustība, un jauna metode, pēc kuras var aprēķināt izskalojuma veidošanos laikā pie inženierbūvēm tika izstrādāta. Praktiskais pielietojums notekūdens attīrīšanas stacija-aizgulsnēšanas procesa pilnveidošana.
Reference Neilands, Romans. The Theoretical Analysis of the Method of Scour Development in Time for Engineering Structures. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2010. 99 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 8710