RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Research and Development of Effective Managing Algorithms in Admission Control Systems for Telecommunication Networks

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 20.01.2011 17:00, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāte, Āzenes ielā 12, 210 auditorijā
Publication language English (en)
Title in original language Research and Development of Effective Managing Algorithms in Admission Control Systems for Telecommunication Networks
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Mihails Kuļikovs
Keywords QoS, self-similar traffic, traffic measurements, call admission control
Abstract Šī darba pamatuzdevums – izstrādāt vadības algoritmus datu plūsmu piekļuves sistēmai pie komunikāciju resursiem, vienlaicīgi nodrošinot uzdoto apkalpošanas kvalitāti. Tika pētīti sekojošie algoritmi: piekļuves vadības un plūsmu dispečerizācijas algoritmi, resursu pārdales algoritmi, sistēmas noslodzes maksimizācijas algoritmi ar apkalpošanas kvalitātes garantiju nodrošināšanu. Pētījumu rezultātā tika izstrādās rekomendācijas piekļuves vadības sistēmas funkcionēšanas optimizācijai. Izstrādāto rekomendāciju pārbaudei tika izmantota OPNET modelēšanas sistēma.
Reference Kuļikovs, Mihails. Research and Development of Effective Managing Algorithms in Admission Control Systems for Telecommunication Networks. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2010. 200 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 8781