RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Multifunction Terminal of Relay Protection and Anti-Emergency Automation

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Daudzfunkcionālais relejaizsardzības un pretavārijas automātikas termināls
Title in English The Multifunction Terminal of Relay Protection and Anti-Emergency Automation
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Antans Sauļus Sauhats
Andrejs Utāns
Lilija Leite
Marija Daņilova
Aleksejs Vasiļjevs
Mārtiņš Silarājs
Keywords protection relay and automation, microprocessor devices
Abstract Aprakstīts daudzfunkcionālais augstsprieguma energētisko objektu releju aizsardzības un pretavāriju automātikas termināls. Izmantoti divi 16 bitu signālprocesori un 16 bitu AC pārveidotājs. Uz termināla bāzes realizēti augstsprieguma elektropārvades līniju aizsardzību un automātikas kompleksi ar daudzām funkcijām: distantaizsardzību no visiem bojājumu viediem, garendiferenciālo un strāvas aizsardzību, avārijas procesu ieraksta, automātiska atpakaļieslēgšanas, bojājumu vietas noteikšanas un ct. Termināls piemērots datu pārraidei caur optiskiem šķiedru kanāliem un var būt savienots ar personāliem datoriem izmantojot publiskos tālruņu sakaru kanālus.
Abstract in English The terminal is intended for protection and anti-emergency automation of high voltage electric power units. Two 16-bit signal processors and 16-bit analog-digital converter are used in arrangement. In arrangement on the basis of the terminal the complexes af relay protection and automation of high-voltage transmission lines are realized. Arrangement fulfill many function: distance protection against all fault types, longitudinal differential as well current protection, emergency event recording, fault location etc. The terminal is able to share information via optic-fiber communication channels and can be connected to personal computers through public telephone channels.
Reference Sauhats, A., Utāns, A., Leite, L., Daņilova, M., Vasiļjevs, A., Silarājs, M. The Multifunction Terminal of Relay Protection and Anti-Emergency Automation. Power and Electrical Engineering. Vol.8, 2003, pp.10-15. ISSN 1407-7345.
Full-text Full-text
ID 9059