RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Dynamic Testing Method for Evaluation of Bioimplant Effect on Hematological Parameters

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 20.04.2011 15:00, Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātē, Ezermalas ielā 6, 405.auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Dinamiskā testēšanas metode bioimplanta ietekmes novērtēšanai uz hematoloģiskiem parametriem
Title in English Dynamic Testing Method for Evaluation of Bioimplant Effect on Hematological Parameters
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Alevtīna Leice
Keywords evaluation of bioimplant effect on hematological parameters
Abstract Darba aktualitāte ir saistīta ar to, ka mūsdienās strauji palielinās bioimplantu izmantošana, bet asins šūnu agrīna uzvedība, kontaktējoties ar implantu nav izpētīta, kas ir svarīgi bioimplanta biosaderības nodrošināšanā. Promocijas darbā galvenais mērķis: izstrādāt dinamisku in vitro testēšanas metodi, lai novērtētu bioimplanta ietekmi uz perifēro asins šūnu hematoloģiskajiem parametriem. Promocijas darbā pirmoreiz: izstrādāta detalizēta dinamiska testēšanas metode bioimplantu ietekmes novērtēšanai uz perifēro asins šūnu hematoloģisko parametru; parādīts, ka dinamiskā metode varētu tikt izmantota bioimplanta ietekmes novērošanai mijiedarbojoties ar asinīm, kuru hematoloģisko parametru lielumi atrodas ārpus referentām robežām; tika novērotas būtiskas (ticamība 0,95) asins šūnu hematoloģisko parametru agrīnas (pirmās kontakta stundas laikā) izmaiņas, kas rodas asinīm kontaktējoties ar bioimplantu. Darba praktiskā nozīme: izstrādāta dinamiskā testēšanas metode palīdzēs izvērtēt bioimplantu un audu agrīno biosaderību.
Abstract in English The importance of the theses is related to the fact that practical application of bioimplants rapidly increases nowadays. At the same time, the early behavior of blood cells contacting with bioimplants is not clear yet. Nevertheless, the reactivity of blood cells is essential for providing biocompatibility. The aim of the study was to assess the effect of bioimplants on the dynamics of human blood cells and to elaborate a reliable method enabling to estimate the effect of bioimplants on the parameters of peripheral blood cells. For the first time: a novel dynamic method for detecting changes in blood cell behavior has been elaborated; significant (p < 0.05) early during the 1 h. contact changes (an hour) of healthy donor blood parameters related to contact with bioimplants are revealed; the effect of bioimplants on blood samples with values outside the referent limits was also observed. Practical significance: dynamic testing method will enable to assess biocompatibility (reactogenity — the ability of the bioimplant to evoke blood cell response).
Reference Leice, Alevtīna. Dynamic Testing Method for Evaluation of Bioimplant Effect on Hematological Parameters. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2011. 97 p.
Summary in English Summary in English
ID 9831