RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: With Internet Online Search Operations Related Electro Energy Consumption at Riga Technical University

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Ar interneta meklēšanas operācijām saistītā enerģijas patēriņa novērtējums Rīgas Tehniskajā universitātē
Title in English With Internet Online Search Operations Related Electro Energy Consumption at Riga Technical University
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Aleksejs Udaļcovs
Sandis Spolītis
Andris Breške
Jans Jeļinskis
Ilya Lyashuk
Keywords enerģijas patēriņš, kWh
Abstract Elektronisko sakaru nodrošināšanai nepieciešamā enerģija pasaules mērogā ir milzīga, un mūsdienās tiek lēsts, ka telekomunikāciju tīkli utilizē aptuveni 2% no visas pasaules kopējā elektroenerģijas patēriņa. Zināmu daļu no enerģijas patēriņa Interneta tīmekļa funkcionēšanā rada tieši ar informācijas meklēšanas operācijām saistītas darbības.
Abstract in English Global energy amount for providing telecommunication services is very huge, and it is estimated that nowadays telecommunication networks utilize about 2% of the world's total electricity consumption. Part of the energy consumption for the Internet's functioning is caused directly by information search operations' activities. Authors found that in RTU, search operations on average consume 37.7 kWh of electricity per day, that is equivalent to 25.10 kg of CO2 emissions.
Reference Udaļcovs, A., Spolītis, S., Breške, A., Jeļinskis, J., Lyashuk, I. With Internet Online Search Operations Related Electro Energy Consumption at Riga Technical University. In: 51. RTU Studentu zinatniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 10-11 May, 2010. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010, pp.278-278. ISBN 978-9934-10-079-6.
Full-text Full-text
ID 9880