RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Optimisation of the Inductor Generator as an Autonomous Source of Power Supply

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 18.05.2011 15:00, Faculty of Power and Electrical Engineering, Kronvalda boulevard 1 – 117
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Autonomu barošanas avotu induktorģeneratoru optimizācija
Title in English Optimisation of the Inductor Generator as an Autonomous Source of Power Supply
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors SVETLANA ORLOVA
Keywords induktormašina, magnētiskais lauks, optimizācija
Abstract Promocijas darbs veltīts rekomendāciju izstrādei aksiālo induktorģeneratoru energoefektivitātes paaugstināšanā, balstoties uz magnētiskā lauka izpēti. Darbā tiek veikta magnētiskā lauka aprēķina metodikas izvēle un pamatojums, tiek piedāvāts trīsdimensiju magnētiskā lauka modelēšanas veids, tiek pamatota mērķfunkcija rezultātu analīzei un tiek noteikta racionāla induktormašīnas zobzonas ģeometrija. Iegūto rezultātu aprobācija tiek veikta uz Latvijā ražotā zemvagona induktorģeneratora 2ГВ.13.2У1 bāzes. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 4 nodaļas, literatūras sarakstu, slēdzienus, kā arī 8 pielikumus, kopā uz 127 lappusēm, literatūras sarakstā 98 informācijas avoti. Darbs ilustrēts ar 63 attēliem un 26 tabulām.
Abstract in English The present promotion work is devoted to the development of recommendations how to raise the energy efficiency of axial inductor machines on the basis of magnetic field investigations. The work presents the choice and substantiation of the methods of calculation of magnetic field. It describes the procedure of modelling of three-dimensional magnetic field and substantiates the objective function for the result analysis. Rational geometry of tooth zone of the inductor machine is also defined in the present work. The approbation of gained results is realized on the basis of under carriage inductor generator 2ГВ.13.2У1 produced in Latvia. The present promotion work is written in the Latvian language. It contains introduction, 4 chapters, conclusions, the list of references and 8 appendixes. In total there are 127 pages. The list of references includes 98 sources of information. The work is illustrated by 63 drawings and 26 tables.
Reference Orlova, Svetlana. Optimisation of the Inductor Generator as an Autonomous Source of Power Supply. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2011. 127 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 9991