RTU Research Information System
Latviešu English
# Title Full-text Authors
1 Agent-Based Systems, Their Architecture and Technologies from Logistics Perspective Vita Šakele, Jānis Grundspeņķis
2 Two Hemisphere Model Driven Architecture for Knowledge Map Development in the Task of Study Program Analysis Oksana Ņikiforova, Mārīte Kirikova, Uldis Sukovskis
3 Higher Education in Computer Science and Information Technology: Formalities and Reality Dace Znotiņa, Mārīte Kirikova, Jānis Grundspeņķis
4 Comparative Analysis of Visualization Aspects in Technologies Direct3D and OpenGL = Vizualizācijas aspektu salīdzinošā analīze tehnoloģijās DirectSD un OpenGL Vitālijs Zabiniako, Pāvels Rusakovs
5 Data Archive Implementation Algorithms Analysis and Elaboration for Operating System with Limited Resources = Arhivatoru saspiešanas algoritmu pētīšana un realizēšana operētājsistēmā ar ierobežotiem resursiem Jurijs Grigorjevs, Eleonora Latiševa
6 Computer-Based Knowledge Control Strategies Natālija Prokofjeva
7 E-signature: Introduction Problems and Decisions Deniss Kalāns, Eleonora Latiševa
8 Essential Requirements for Composition of Pattern System = Šablonu sistēmas izveidošanas pamatprasības Dmitrijs Buzdins, Oksana Ņikiforova
9 Formal Development of PIM in the Framework of MDA: Myth or Reality = No platformas neatkarīga modeļa izstrāde MDA ietvarā: mīts vai realitāte Oksana Ņikiforova, Marina Kuzmina, Nataļja Pavlova
10 Formal Specification Languages and Category Theory within the Framework of MDA = Formālās specificēšanas valodas un kategoriju teorija MDA kontekstā Gundars Alksnis
11 Heuristics in Multiple Nonlinear Regression Analysis = Heiristikas daudzfaktoru nelineārās regresijas analīzē Gints Jēkabsons
12 Intelligent System for Student Knowledge Assessment Alla Anohina-Naumeca, Ginta Majore, Dmitrijs Pozdņakovs
13 Improvement of the Programme "Computer Systems" with the Support of European Social Fund in Latvia Jānis Grundspeņķis, Jurijs Lavendels, Vjačeslavs Šitikovs
14 Models of Set Partitions in Computing Algorithms = Kopu sadalīšanas modeļi skaitļošanas algoritmos Genādijs Burovs
15 Review on Allocation of Roles and Responsibilities among Software Development Team = Lomu un tās pienākumu sadalījuma starp programmatūras izstrādes komandu apskats Vladimirs Nikulšins, Oksana Ņikiforova
16 The Comparative Analysis of Digital Steganographical Methods LSB and Kutter = Ciparu steganogrāfisko metožu LSB un Kutter salīdzinošā analīze Andrejs Jeršovs, Pāvels Rusakovs
17 The Computation Independent Viewpoint: a Formal Method of Topological Functioning Model Constructing Ērika Nazaruka, Jānis Osis
18 Topological Functioning Model within the MDA Life Cycle = Topoloģiskais funkcionēšanas modelis MDA dzīves cikla pamatā Jānis Osis
19 Unit Testing of Real-Time Systems = Reālā laika sistēmu vienībtestēšana Jurijs Grigorjevs, Oksana Ņikiforova
19 items found, displaying all items.