Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Darba laika izmantošanas racionalizācija

Nosaukums Darba laika izmantošanas racionalizācija
Anotācija

Uzņēmumu konkurētspēja ir atkarīga no personāla darba efektivitātes, darba ražīguma un darbinieku apmierinātības ar darba vidi. Pilnvērtīgu darba laika izmantošanu nodrošina darba normēšana. Ar tās palīdzību tiek noteikti pasākumi darba procesa pilnveidei, darba laika zudumu samazināšanai un rezultātā – noteikts nepieciešamais laika izlietojums atsevišķu operāciju izpildei un procesam kopumā. Darba normēšana ir īpaši aktuāla tad, kad tautsaimniecībā, nozarē kāpj darba samaksa.

Atslēgas vārdi darba laika normu noteikšana, darba laika normu ekspertīze, darba ražīguma kāpināšana, tehnoloģiskā procesa pilnveidošana, izmaksu samazināšana, konkurētspējas paaugstināšana
Autori Dana Beļakova
Inese Ziemele
Struktūrvienība (14702) Apģērbu un tekstila tehnoloģiju katedra
(14D00) Dizaina tehnoloģiju institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Tekstilizstrādājumu ražošana
Apģērbu ražošana
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Darba laika izlietojuma racionalizācijas posmi:

  • darba procesa un darba norises secības izpēte;
  • pasākumu izstrādāšana darba laika zudumu samazināšanai un darba efektivitātes paaugstināšanai darba procesā;
  • nepieciešamā darba laika izlietojuma noteikšana atsevišķām operācijām un procesam kopumā.

1. att. Ražošanas procesu projektēšanas un vadības sistēma.

Iespējamais pielietojums Darba normas izmantojamas darba algas un darbinieku skaita noteikšanai, uzņēmuma jaudas noteikšanai, tehnoloģiskā procesa atsevišķu posmu darbības saskaņošanai, tehnoloģiskā procesa efektivitātes pilnveidošanai.
Priekšrocības

Izmantojot darba normēšanu, tiek samazinātas darba izmaksas, paaugstināts darba ražīgums, uzlabota darba vide un paaugstināta personāla lojalitāte, smazināta personāla mainība.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi. • Konsultāciju līgumi. • Līgumi par speciālistu apmācību.
Publikācijas
ID 104
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736