Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Iekārta koncentrāta sagatavošanai

Nosaukums Iekārta koncentrāta sagatavošanai, lietošanai un dozēšanai
Anotācija

Tiek piedāvāta augstas tehnoloģijas iekārta koncentrātu sagatavošanai lietošanai un to iepildīšanai vairākkārt izmantojamos traukos. Iekārta nodrošina darbu veikšanu atbilstoši mūsdienu kvalitātes prasībām, efektīvāku resursu izlietojumu un vides aizsardzību.

Atslēgas vārdi koncentrātu atšķaidīšana, izlietojuma kontrole, iepildīšanas automatizācija, resursu taupīšana, vides aizsardzība
Autori Jānis Lungevičs
Simone Amidani
Struktūrvienība (25300) Mašīnbūves tehnoloģijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Izmantojot iekārtu, iesākumā patērētājs izvēlas kādu no piedāvājumu klāstā iekļautajiem produktiem, tad novieto iegādāto vai līdzi paņemto vairākkārt izmantojamo gatavā produkta pildīšanas iepakojumu (13) zem konkrētā produkta dozēšanas mezgla (9) un ar spiedpogas (1) palīdzību aktivizē produkta atšķaidīšanas un uzpildīšanas procesu. Saņemot ieejas signālu no starta pogas, vadības bloks formē izejas signālu, kurš aktivizē izpildelementus kuri nodrošina ūdens plūsmu caur dozatoru, tādejādi uzsākot atšķaidīšanas un dozēšanas procesu.  Kad dozēšanas process ir beidzies, lietotājs noņem piepildīto iepakojumu no iekārtas un to aizskrūvē.

Iekārtas galvenie mezgli apskatāmi 1. attēlā.

1. att. Iekārtas galvenie mezgli.

 1. Spiedpoga procesa palaišanai (katram produkta tipam sava);
 2. Sensors iepakojuma detektēšanai (katram produkta tipam savs);
 3. Elektrosadales skapis;
 4. Vadības bloks;
 5. Centrifugālais sūknis ar spiediena regulāciju;
 6. Koncentrāta kanniņa (katram produkta tipam sava);
 7. Gatavās produkcijas trauka centrētājs (katram produkta tipam savs);
 8. Ūdens sadales mezgls;
 9. Dozēšanas un miksēšanas mezgls (katram produkta tipam savs);
 10. Solenoīda vārsts (katram dozatoram savs);
 11. Avārijas STOP poga;
 12. Iekārtas korpuss;
 13. Gatavās produkcijas trauks.

Iekārtas prototips izstrādāts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu un LIAA atbalstu.

Ieguldījums tavā nākotnē.

Iespējamais pielietojums Iekārta izmantojama jebkāda veida šķidru koncentrātu atšķaidīšanai ar ūdeni un gatavā maisījuma dozēšanai vairākkārt lietojamos traukos. Kā potenciālākie pielietošanas virzieni jāmin sadzīves ķīmijas (dažādi mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi) produktu dozēšana, taču iekārta vienlīdz labi izmantojama pārtikas produktu, piemēram, dažādu dzērienu koncentrātu atšķaidīšanai. Iekārtu iespējams papildināt ar advancētāku vadības sistēmu, kura ļauj kontrolēt maksimālo pieejamā produkta apjomu konkrētam lietotājam, kas ir ļoti noderīgi viesnīcu tīklos, lai kontrolētu apkopējām nepieciešamo tīrīšanas līdzekļu apjomu.
Priekšrocības

plastmasas taras apjoms, kas rezultējas pozitīvā iespaidā uz dabu, kā arī tiek samazināti ar atkritumu utilizāciju un pārstrādi saistītie izdevumi. Papildus finansiālais guvums tiek panākts uz tā rēķina, ka koncentrātu atšķaidīšanai nepieciešamais ūdens tiek paņemts tur, kur iekārta novietota, līdz ar to nepieciešams transportēt tikai koncentrāta kanniņas, kuras aizņem ievērojami mazāku vietu. Veicot iekārtas pasūtīšanu klientam tiek piedāvāta iespēja individuāli noteikt dozēšanas mezglu skaitu, t.i. izlemt cik daudz dažādus produktus būs iespējams iegūt ar iekārtu, kā arī izvēlēties gatavās produkcijas iepakojuma izmēru, tādejādi pielāgojot iekārtu katram konkrētajam gadījumam. Iespējams dozēt dažāda veida šķidrumus (dzērieni, sadzīves ķīmija, utl.). Iekārtu iespējams papildināt ar dozēšanas uzskaites sistēmu, kas ļauj kontrolēt izlietotās produkcijas apjomu.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis)
Vēlamais sadarbības veids • Līgums par iekārtas pirkšanu, uzstādīšanu un palaišanu. • Līgums par konsultācijām iekārtas izmantošanas dažādošanai. • Citi sadarbības veidi pēc abpusējās vienošanās.
ID 136
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736