Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Iegultās bezvadu sensoru sistēmas lietojums tehnoloģisko procesu automatizācija

Nosaukums Iegultās bezvadu sensoru sistēmas lietojums tehnoloģisko procesu automatizācija
Anotācija

Iegultās bezvadu sensoru sistēmas var izmantot objektu monitoringam un lēmumu pieņemšanas automatizācijai, cilvēkam neiejaucoties. Operatīvās informācijas sistēma un tehniskās sistēmas programmatūra, kas pielāgota specifiskam lietojuma, nodrošina procesu norises un objektu augstu drošību. Iegultā sistēma tiek izveidota kā mikroshēma ar lasāmatmiņā ierakstītām programmām. Iegultā sistēma var ietvert arī operētājsistēmu. Procesu vadīšanas automatizācija sekmē ātrāku, produktīvāku, kvalitatīvāku darbību, paaugstina norises drošumu un samazina ekspluatācijas izmaksas. Iegulto sistēmu izmantošana ir īpaši aktuāla sociālajā aprūpē (slimu cilvēku, priekšlaicīgi dzimušu bērnu aprūpē), atvieglojot aprūpes personāla darbu. Iegulto sistēmu var izmantot arī lauksaimniecības tehnikā, piemēram zemes ar dažādu reljefa formu apstrādāšanai un kravu pārvietošanai sarežģītos apstākļos.

Atslēgas vārdi bezvadu sensoru platforma, lietišķās sistēmas programatūra, automatizācija, iegultās sistēmas, drošums, kritiska laika (reala laika) vadība, laika kritiskā vadības sistēmas
Autori Valerijs Zagurskis
Struktūrvienība (12216) Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības
Zinātniskās pētniecības darbs
Veterinārie pakalpojumi
Veselības aizsardzība
Sociālā aprūpe ar izmitināšanu
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Piedāvātā iegultā sistēma (sk. 1. att.) ir zemu izmaksu, zema enerģijas patēriņa, multifunkcionāla miniatūra efektīva datu apstrādes, datu glabāšanas un sakaru sistēma, kas iebūvēta vadāmos objektos un nodrošina ieprogrammētajām operācijām optimālu izpildes režīmu. Universālie kontrolieri paredzēti ļoti precīzu automatizācijas uzdevumu veikšanai. Programmatūru izstrādā, nodrošinot funkcionālu papildināmību.

 

1. att. Lauktehnikas iegultās sistēmas shēma.

Iespējamais pielietojums Iegultās sistēmas atkarībā no uzdevuma un izvēlētajiem bezvadu sensoru veidiem ļauj monitorēt: temperatūru, mitrumu, kustību, gaismu, spiedienu, zemes sastāvu, trokšņu līmeni, noteiktu objektu klātesamību vai trūkumu, piestiprināto objektu mehāniskās izmaiņas, objekta ātrumu, virzienu vai izmēru u.c.
Priekšrocības

Tehnisko procesu automatizācija paaugstina funkcionālo kvalitāti, palielina izpildāmo operāciju precizitāti un stabilitāti; samazina cilvēka dalības pakāpi procesā. Automatizētajam procesam ir stabilāki raksturojumi, nekā procesam, kuru veic manuāli. Procesu automatizācija ļauj paaugstināt ražīgumu, samazināt procesa izpildes laiku un ekspluatācijas izmaksas.

Sistēmas izstrādātāji nodrošina profesionālas lietotāju konsultācijas un veic ar programmas lietošanu saistīto problēmu novēršanu un ievieš programmatūras uzlabojumus.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Tehnoloģijas demonstrācijā mākslīgi radītā vidē: sistēmas modelis vai prototips ir pārbaudīts mākslīgi radītā vidē
Vēlamais sadarbības veids • Līgums par sistēmas projekta izstrādāšanu un ieviešanu. • Konsultācijas līgumi. • Investīcijas “spin-off” uzņēmuma veidošanai.
Publikācijas
ID 140
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736