Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta

Nosaukums Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta
Anotācija

Iekārtas, kas paredzēta dažādu materiālu miera stāvokļa berzes koeficienta un slīdamības mērīšanai, darbība balstīta uz regulējamas slīpās plaknes principa, kurš papildināts ar optiskajiem sensoriem. Sensori ļauj mērīt laiku, kāds paraugiem nepieciešams, lai veiktu konkrētu distanci pa plakni. Salīdzinot iegūtos laikus vai no tā izrēķinātos slīdēšanas ātrumus iespējams salīdzināt atšķirīgi modificētu virsmu slīdamību pa dažādām pamatnēm, tai skaitā pat ledum.

Atslēgas vārdi berzes koeficients, slīdēšana, slīdamība
Autori Jānis Lungevičs
Ernests Jansons
Kārlis-Agris Gross
Klāvs Stiprais
Struktūrvienība (25300) Mašīnbūves tehnoloģijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Slīdēšanas īpašību noteikšanai ar iekārtu nodrošina sekojošas informācijas iegūšanu: parauga kopējās distances slīdēšanas laiku, slīdēšanas starplaikus starp sensoriem, momentānos slīdēšanas ātrumus vismaz četros distances posmos.

1. att. Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta.

Iekārta (sk  1. att.) sastāv no statnes (1), slīpās plaknes (2), leņķa iestatīšanas mezgla (3), optiskajiem sensoriem (5), slīpās plaknes fiksācijas mezgliem (6) un parauga notveršanas/palaišanas mezgliem (7). Iekārta ļauj veikt slīdamības mērījumus ar minimālu operatora līdzdalību. 

Iespējamais pielietojums Iekārta paredzēta metālisku materiālu slīdēšanas pa ledu īpašību noteikšanai, bet to var pielietot arī citu materiālu slīdēšanas īpašību pētījumiem pa dažādu materiālu virsmām, piemēram, polimēru materiāls pa ledu, vai metāls pa metālu.
Priekšrocības

Kā būtiskāko priekšrocību jāmin iespēju iekārtu izmantot slīdamības pētījumos pa ledu, jo konkrētais metodiskais risinājums ļauj noteikt pat ļoti minimālu virsmas modifikāciju ietekmi uz slīdēšanas procesu. Iespējams novērtēt izmaiņas, kuras neuzrādītu klasiskās metodes, kurās mēra dinamisko berzes koeficientu.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumi par iekārtas pirkšanu un uzstādīšanu un palaišanu. • Pakalpojumu līgumi.
Patenta numurs
  • LV 15305
ID 141
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736