Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Saules gaismā aktīvi nanostrukturēti TiO2- ZnO fotokatalizatori vides aizsardzības problēmu risināšanai

Nosaukums Saules gaismā aktīvi nanostrukturēti TiO2- ZnO fotokatalizatori vides aizsardzības problēmu risināšanai
Anotācija

Izstrādāta tehnoloģija Saules gaismā aktīva fiksēta TiO2-ZnO fotokatalizatoru iegūšanas tehnoloģija. Tehnoloģija ietver poraina TiO2 slāņa vai TiO2 nanocaurulīšu pārklājuma veidošanu uz titāna pamatnes, lietojot plazmas elektrolītisko oksidēšanu vai anodēšanu, ar sekojošu pārklājuma modificēšanu ar ZnO nanostruktūrām, lietojot cinka sāļu pirolītisko izsmidzināšanu vai ķīmiskās izgulsnēšanas metodi.

Atslēgas vārdi fotokatalīze, fotokatalizatori, plazmas elektrolītiskā oksidēšana, anodēšana, pirolītiskā izsmidzināšana
Autori Jānis Grabis
Reinis Drunka
Dzidra Jankoviča
Anita Letlena
Ints Šteins
Gundega Heidemane
Pāvels Rodionovs
Struktūrvienība (14N00) Neorganiskās ķīmijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tehnoloģija ietver titāna pamatnes attīrīšanu un kodināšanu, homogēnu porainu oksīda pārklājumu un orientētu nanocaurulīšu pārklājumu iegūšanu uz nesēja virsmas, lietojot plazmas elektrolītisko oksidēānu un anodēšanu, kā arī to modificēšanu ar ZnO nanostruktūrām. Optimizējot anodēšanas un plazmas elektrolītiskās oksidēšanas metodes, noteikti optimālie elektrolīta sastāvi, spriegums, procesa ilgums, un attālums starp elektrodiem. Optimizējot pirolītiskās izsmidzināšanas un ķīmiskās izgulsnēšanas metodes, noteikti optimālie parametri elektrolītu sastāvam un procesa ilgumam. Izveidota caurplūdes reaktora sistēma, kurā imitēta Saules starojumā veikta fotokatalizatora aktivitātes testēšana un noteikts optimālais fotokatalizatora sastāvs.

Iespējamais pielietojums Izstrādātā tehnoloģija lietojama aktīvu fiksētu TiO2-ZnO fotokatalizatoru izveidē kaitīgo organisko savienojumu degradācijai.
Priekšrocības

 Galvenās priekšrocības:

  1. Katalizatori ir uz virsmas fiksēti, tāpēc pēc tehnoloģiskā procesa tos ir viegli atdaīt no šķīduma.
  2. Nanoporu un nanocaurulīšu struktūra nodrošina fotokatalizatoram palielinātu īpatnējās virsmas laukumu, kas nodrošina augstāku fotokatalītisko aktivitāti.
  3. TiO2 modificēšana ar ZnO nanodaļiņām, ļauj tos sekmīgi lietot redzamās gaismas spektra daļā un Saules gaismā. (tīrs TiO2 ir aktīvs tikai ultra violetajā (UV) starojumā).
  4. Izstrādātā fotokatalizatoru iegūšanas tehnoloģija nodrošina zemas fotokatalizatora izgatavošanas izmaksas. 
  5. Fotokatalizatori ir piemēroti atkārtotai lietošanai.
  6. Fotokatalizatora pamatni iespējams izmantot atkārtoti.
Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis)
Vēlamais sadarbības veids Licences līgums. Līgums par konsultācijām materiāla ražošanas uzsākšanas procesā un fotokatalizatoru īpašību pilnveidei ražošanas procesā. Start-up kopuzņēmuma izveide.
ID 157
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736