Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Keramisks filtrs ar katalītisku pārklājumu

Nosaukums Keramisks filtrs ar katalītisku pārklājumu
Anotācija

Izstrādāta tehnoloģija ar katalizatoru pārklāta keramiska filtra iegūšanai un izmantošanai ar organiskām vielām piesārņota ūdens attīrīšanai. Filtra matrica satur ķīmiski un termiski izturīgus oksīdus. Caurejošas poras veidojušās materiāla sintēzes laikā ķīmiskas reakcijas rezultātā, izdaloties ūdeņradim. Katalizatora pārklājums satur pārejas elementu oksīdus, piem., Fe2O3, Co2O3, Mn2O3, Cu2O, nanoizmēru daļiņu vai to agregātu formā. Kompozīta materiāls ir ķīmiski izturīgs un izmantojams paaugstinātās temperatūrās

Atslēgas vārdi poraina keramika, filtrēšana, karsēšana, nanodaļiņas, pārejas elementu oksīdi
Autori Vera Serga
Ruta Švinka
Visvaldis Švinka
Andris Cimmers
Struktūrvienība (14100) Silikātu materiālu institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Kompozīta materiāla iegūšanas tehnoloģija notiek divās neatkarīgās stadijās: 1. porainas keramikas matricas iegūšana; 2. Katalītiska pārklājuma iegūšana . Porainās keramikas matricas iegūšanai izmantota mikroizmēru oksīdu pulveru koncentrētas suspensijas liešanas metode. Porainu struktūru ar caurejošām porām nodrošina ūdeņradis, kas izdalās ķīmiskas reakcijas rezultātā. Pēc sacietēšanas un žāvēšanas materiāls tiek apdedzināts. 2. Pārejas elementu oksīdu nanodaļiņu pārklājuma iegūšanai uz keramiskās matricas tiek izmantota ekstrakcijas-pirolīzes metode, par izejvielām izmantojot attiecīgo metālu neorganisko skābju sāļus un organiskas skābes. Pirolīzes procesā uz keramikas virsmas un porās veidojas pārejas elementu oksīdu nanoizmēra daļiņas.

Iespējamais pielietojums Kompozīta materiāls izmantojams karstu ar organiskiem savienojumiem piesārņotu šķīdumu vienlaicīgai filtrēšanai un organisko savienojumu katalītiskai sadalīšanai
Priekšrocības

Galvenās prikšrocības:

  • Vienlaicīga filtrēšana un organisku piesārņojošu vielu sadalīšana;
  • Iespējama karstu piesārņotu šķīdumu attīrīšana;
  • Iespējama daļēja vai pilnīga cēlmetālu aizvietošana ar pārejas elementu oksīdu nanodaļiņām heterogēnā katalītiskā procesā.
Tehnoloģijas gatavības līmenis Koncepcijas eksperimentālā pārbaude: uzsākta izpēte un izstrāde (analītiskie / laboratorijas pētījumi), lai apstiprinātu prognozes par tehnoloģijas komponentēm
Vēlamais sadarbības veids Licences līgums. Līgums par konsultācijām kompleksā materiāla ražošanas procesa uzsākšanas stadijā un materiāla īpašību analīzē.
Patenta numurs
  • Patenta pieteikums P-19-72
ID 171
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736