Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patenti: Nanostrukturēta kompozīta izgatavošanas paņēmiens

Patenta veids Latvijas
Patenta numurs LV15313B
Patenta pieteikuma numurs P-17-88
Nosaukums latviešu valodā Nanostrukturēta kompozīta izgatavošanas paņēmiens
Nosaukums angļu valodā Method for production of nanostructured composite
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.11.2018
Patenta pieteikuma datums 14.12.2017
Autori Jurijs Dehtjars , Sanda Kronberga , Marina Romanova , Ēriks Dombrovskis , Igors Kozaks
Struktūrvienība (25200) Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Kopsavilkums

Izgudrojums attiecas uz nanostrukturētiem kompozītmateriāliem, kas paredzēti izmantošanai aviācijas industrijā, automobiļu ražošanā, kuģu būvē, būvkonstrukciju izgatavošanā un citās ražošanas un būvniecības jomās. Piedāvāts nanostrukturēta kompozīta, kas sastāv no epoksīda sveķu matricas un dielektrisko nanodaļiņu pildvielas, iegūšanas paņēmiens. Saskaņā ar paņēmienu pirms nanodaļiņu pievienošanas matricai nanodaļiņu virsmas elektrisko lādiņu modificē, apstarojot nanodaļiņas ar jonizējošo starojumu, kura fotonu enerģija ir lielāka par 5 eV. Nanodaļiņu apstarošanu veic istabas temperatūrā (20–25 °C). Apstarotajām nanodaļiņām ir uzlabota adhēzija ar epoksīda sveķu matricu, kā rezultātā uzlabojas nanostrukturētā kompozīta mehāniskās īpašības.

Kopsavilkums angļu valodā

The invention relates to nanostructured composite materials for use in aerospace industry, manufacture of automobiles, shipbuilding, construction building and other fields of production and construction. A method for production of nanostructured composite that consists of an epoxy matrix and a dielectric nanoparticle filler is provided. According to the method before adding nanoparticles to the matrix, the electric charge of the nanoparticle surface is modified by irradiation of nanoparticles with ionizing radiation whose photon energy is higher than 5 eV. The irradiation of nanoparticles is carried out at room temperature (20–25 °C). The irradiated nanoparticles have an improved adhesion between the epoxy resin matrix and nanoparticles resulting in improved mechanical properties of the nanostructured composite.

Patenta publikācija (saite uz Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20181120&DB=&locale=en_EP&CC=LV&NR=15313B&KC=B&ND=4