Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patenti: Videi draudzīgs oglekļa granulveida sorbents un tā iegūšanas paņēmiens

Patenta veids Latvijas
Patenta numurs LV15153B
Patenta pieteikuma numurs P-16-23
Nosaukums latviešu valodā Videi draudzīgs oglekļa granulveida sorbents un tā iegūšanas paņēmiens
Nosaukums angļu valodā Environmentally friendly carbon granule sorbent and method of manufacture thereof
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.03.2019
Patenta pieteikuma datums 22.03.2016
Autori Andrejs Šiškins , Nikolajs Toropovs , Aleksandrs Korjakins , Jurijs Ozoliņš
Struktūrvienība (14400) Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, (24500) Materiālu un konstrukciju institūts
Kopsavilkums

Izgudrojums attiecas uz noplūdušo naftas produktu savākšanu. Piedāvātais poraina oglekļa granulveida sorbenta izgatavošanas paņēmiens ietver šādus secīgus soļus: viskozas masas izgatavošanu no sapropeļa suspensijas un kūdras; sausā maisījuma (kūdra, kūdras putekļveida atkritumi, sūnas, feromagnētiskās daļiņas, opcionāli mikrosfēras) pievienošanu iegūtajai viskozajai masai un rūpīgu samaisīšanu, līdz tiek iegūta viendabīga masa; granulu ar diametru no 2 līdz 20 mm veidošanu no iepriekš iegūtās viendabīgās masas; iegūto granulu žāvēšanu un pēc tam sekojošu pirolīzi pie temperatūras 400 līdz 800 °C. Rezultātā veidojas oglekļa granulas ar lielu īpatnējo virsmu, mazu blīvumu un porainības gradientu. Sorbentam bez papildu apstrādes piemīt hidrofobas īpašības. Pateicoties palielinātai peldspējai un hidrofobitātei, iegūto sorbentu var izmantot ūdens virsmas attīrīšanai no naftas produktiem, īpaši no plāna (no 0,5 līdz 3,0 mm) naftas slāņa, kā arī no biezākiem slāņiem. To var vai nu izbērt uz ūdens virsmas, vai izmantot kā peldošu konstrukciju pildījumu, piemēram, aizsargbonās ar sorbentu, ūdens attīrīšanas kārtridžveida filtros. Sorbenta sastāvā ir feromagnētiskas daļiņas un slēgtas dobas mikrosfēras, kas nosaka labu sorbenta peldspēju un kas sorbenta savākšanas procesu ļauj īstenot ar elektromagnētiskiem savācējiem.

Kopsavilkums angļu valodā

The invention pertains to sorbents for oil spill response. The offered manufacturing process of granular porous carbon sorbent consists of the following sequential steps: obtaining of viscous mass of sapropel suspension and peat; adding a dry mix (peat, fine peat wastes, ferromagnetic particles, optionally microspheres) to the obtained viscous mass and mixing all the components until a homogeneous mass is obtained; formation of granules with a diameter of 2 to 20 mm; drying and pyrolysis of obtained granules at the temperature of 400 to 800 °C. As a result the carbon granules with a large specific surface area, low density and porosity gradients are obtained. Sorbent has hydrophobic properties without any additional treatment. Due to increased buoyancy and hydrophobicity the proposed sorbent can be used for clean up of the water surface from oil pollution, particularly from thin (thickness of 0,5 to 3,0 mm) layer of oil, as well as from thicker layers. It can be used both as a bulk material scattered on the surface of the water and as the filler of floating structures, such as protective floating booms, as well as water treatment cartridge filters filled with granular sorbent. In the composition of sorbent the ferromagnetic particles and closed cell microspheres are included that determines good buoyancy and allows to use electromagnetic collectors for collecting sorbent.

Patenta publikācija (saite uz Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20190320&DB=&locale=en_EP&CC=LV&NR=15153B&KC=B&ND=4