Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patenti: Magnija fosfāta cementa un bioloģiskās izcelsmes pildvielu ātrās cietēšanas celtniecības bloks un tā izgatavošanas paņēmiens

Patenta veids Latvijas
Patenta numurs LV15379B
Patenta pieteikuma numurs P-17-86
Nosaukums latviešu valodā Magnija fosfāta cementa un bioloģiskās izcelsmes pildvielu ātrās cietēšanas celtniecības bloks un tā izgatavošanas paņēmiens
Nosaukums angļu valodā Magnesium phosphate cement and bio-based filler fast-curing construction block and its method of manufacture
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.11.2019
Patenta pieteikuma datums 12.12.2017
Autori Māris Šinka , Diāna Bajāre , Genādijs Šahmenko , Aleksandrs Korjakins , Andrejs Šiškins
Struktūrvienība (24500) Materiālu un konstrukciju institūts
Kopsavilkums

Izgudrojums attiecas uz būvniecības materiālu izgatavošanas jomu, tas var tikt izmantots, lai ražotu ātri cietējošus celtniecības blokus, izmantojot lokālas izcelsmes pildvielas. Tiek piedāvāts paņēmiens ekonomiski izdevīgu celtniecības bloku izgatavošanai, izmantojot šķiedru saturošas vietējas izcelsmes bioloģiskas pildvielas, piemēram, kaņepju un linu spaļus, rapšu, labības salmus, vai cita veida bioloģiskas šķiedras – niedres, bambusus, koka šķeldu un magnija fosfāta cementu. Tas nodrošina ātru bloku sacietēšanu un mazstāvu būvniecībai pietiekošu stiprību.Blokus tiek piedāvāts ražot pārvietojamās rūpnīcās netālu no pildvielas ieguves vietas, jo pildvielu tilpuma īpatsvars bloku izgatavošanai ir salīdzinoši liels. Piedāvātā metode ļauj to izmantot arī pēc dabas katastrofām, lai nodrošinātu ātru būvmateriālu pieejamību, ražojot tos uz vietas ar nelieliem piegādājamā materiāla daudzumiem.Piedāvātais paņēmiens atšķiras no zināmajiem ar izmantoto pildvielu – bioloģiskas izcelsmes šķiedrām, kas ļauj magnija fosfāta cementa blokam nodrošināt gan pietiekamu stiprību, gan apmierinošu siltumizolāciju. Paņēmienā izmantotā materiāla formēšana blokos atšķir to no tradicionālajiem magnija fosfāta cementa lietojumiem.

Kopsavilkums angļu valodā

The invention refers to the production of construction materials, it can be used to produce fast-curing building blocks using locally-based fillers. A method for producing economical blocks that contain fibre from locally available fillers such as hemp and flax shives, rape, straw or other biological fibres – reeds, bamboo, wood chips and magnesia phopshate cement, which provides quick bonding and strength.The blocks are proposed to be manufactured in mobile type factories near the filler location as it occupies most of the block volume. The proposed method allows it to be also used after natural disasters in order to ensure the rapid availability of building materials by producing them on the spot with small quantities of materials delivered.The proposed method differs from other with the filler – organic fibres, which allow magnesium phosphate cement block to provide both strength and satisfactory thermal insulation. As well as the method used in forming the material in blocks distinguishes it from traditional magnesium phosphate cement application methods.

Patenta publikācija (saite uz Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20181220&CC=LV&NR=15379A&KC=A