Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cinnamoyl Anthranilates and Their Structure Analogues as Potential Antioxidants

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Cinnamoyl Anthranilates and Their Structure Analogues as Potential Antioxidants
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Inese Mieriņa
Ilze Māliņa
Māra Jure
Atslēgas vārdi cinnamoyl anthranilates antioxidants
Anotācija Cinnamoyl anthranilates and their structural analogues as potential antioxidants
Atsauce Mieriņa, I., Neibolte, I., Jure, M. Cinnamoyl Anthranilates and Their Structure Analogues as Potential Antioxidants. No: Organic Chemistry: Proceedings of Scientific Conference "Chemistry and Chemical Technology", Lietuva, Kaunas, 27.-27. aprīlis, 2011. Kaunas: Technologija, 2011, 28.-28.lpp. ISSN 2029-6401.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 10010