Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Glycerol as Solvent for Organic Synthesis

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Glycerol as Solvent for Organic Synthesis
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Aleksejs Smirnovs
Māra Jure
Atslēgas vārdi glycerol solvent
Anotācija Glycerol as solvent for organic synthesis
Atsauce Smirnovs, A., Jure, M. Glycerol as Solvent for Organic Synthesis. No: Organic Chemistry: Proceedings of Scientific Conference "Chemistry and Chemical Technology", Lietuva, Kaunas, 27.-27. aprīlis, 2011. Kaunas: Technologija, 2011, 29.-29.lpp. ISSN 2029-6401.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 10011