Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Hypothesis of Ca(OH)2 and H3PO4 Reaction Mechanism on Solid Particle Surface

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Hypothesis of Ca(OH)2 and H3PO4 Reaction Mechanism on Solid Particle Surface
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Līga Bērziņa-Cimdiņa
Iljo Dreijers
Imants Kreicbergs
Atslēgas vārdi hydroxyapatite, reaction mechanism
Anotācija The growing demand for Nano-sized Hydroxyapatite (HAp) as implant material lead to necessary scale up HAp synthesis. Illumination of all possible problems of large scale synthesis reduced to investigations of the reaction mechanism. The aim of this work is show the hypothetical phosphoric acid reaction mechanism on the solid particle surface of the calcium hydroxide.
Atsauce Bērziņa-Cimdiņa, L., Dreijers, I., Kreicbergs, I. Hypothesis of Ca(OH)2 and H3PO4 Reaction Mechanism on Solid Particle Surface. No: International Forum of Young Researchers "Topical Issues of Subsoil Usage", Krievija, St. Petersburg, 20.-22. aprīlis, 2011. St. Petersburg: St. Petersburg State Mining Institute, 2011, 200.-202.lpp. ISBN 978-5-94211-506-7.
ID 10015