Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 110-330 kV gaisvadu elektrolīniju pieļaujamo slodzes strāvu palielināšanas iespējas

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 110-330 kV gaisvadu elektrolīniju pieļaujamo slodzes strāvu palielināšanas iespējas
Nosaukums angļu valodā The Permissible Load Current Increasing Possibilities of the 110-330 kV Transmission Lines
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Svetlana Berjozkina
Edvīns Vanzovičs
Tālivaldis Aristovs
Atslēgas vārdi Permissible load current, transmission line, power capacity
Anotācija Raksts apraksta precizēto metodiku pieļaujamo slodzes strāvu aprēķinam pēc vada silšanas nosacījuma, to būtību un galvenās priekšrocības. Piedāvāts pieļaujamo slodzes strāvu aprēķina algoritms. Izmantojot izskatīto algoritmu, tika veikti slodzes strāvu aprēķini reālai gaisvadu elektrolīnijai.
Anotācija angļu valodā The paper describes the specified methodology for calculating the permissible load current after limiting the heating condition, the nature and advantages. The allowable load current calculation algorithm is proposed in the article. The load current estimates of real transmission line were done, based on the presented calculation algorithm.
Atsauce Berjozkina, S., Vanzovičs, E., Aristovs, T. 110-330 kV gaisvadu elektrolīniju pieļaujamo slodzes strāvu palielināšanas iespējas. No: 51. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli: 51. RTU Studentu zinātniskā un tehniskā konference, Latvija, Rīga, 30.-30. aprīlis, 2010. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010, 174.-174.lpp. ISBN 9789934100796.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 10505