Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Design Alarm Processing Techniques and Tools for On-Line Monitoring of Mechatronic Systems

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Design Alarm Processing Techniques and Tools for On-Line Monitoring of Mechatronic Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Antons Patļins
Alīna Galkina
Nadežda Kuņicina
Jeļena Čaiko
Atslēgas vārdi mechatronic systems, alarm processing, electrical systems, optimization problem
Anotācija The composition of mechatronic systems of traditional mechanical and electrical components are discussed, however the application of "smart" devices with incorporation of sensors, actuators, and computer control systems are investigated for the industrial applications. The integration of mechanical systems and microelectronics opens many new possibilities for process design and automatic functions in industrial electronics. After analysis the mutual interrelations between the design of the mechanical system and application of sufficient digital electronic system the different ways of integration within mechatronic systems and the resulting properties are described. The information processing organisation in multi level, ranging from low level control through supervision to general process management. The example of intelligent control system application are described.
Atsauce Patļins, A., Galkina, A., Kuņicina, N., Čaiko, J. Design Alarm Processing Techniques and Tools for On-Line Monitoring of Mechatronic Systems. No: 7th International Conference "Mechatronic Systems and Materials (MSM 2011)", Lietuva, Kaunas, 7.-9. jūlijs, 2011. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2011, 32.-33.lpp. ISSN 1822-8283.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 10634