Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Gelcasting Processing of Natural Hydroxyapatite-Zirconia Bone Scaffolds

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Gelcasting Processing of Natural Hydroxyapatite-Zirconia Bone Scaffolds
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andres Ozols
Liliana Garrido
Daina Vempere
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi bioceramics, hydroxyapatite, scaffolds, gelcasting
Anotācija The protein gelcasting of HA-ZrO2 composites is feasible employing natural HA and CaO stabilized zirconia. The sintering conditions promotes the HA decomposition in -TCP and calcium zirconate. The introduction of protein and CaO lead to composite foaming.
Hipersaite: http://dl.dropbox.com/u/521864/NFB/ESB%202011/AbstractBook.pdf 
Atsauce Ozols, A., Garrido, L., Vempere, D., Bērziņa-Cimdiņa, L. Gelcasting Processing of Natural Hydroxyapatite-Zirconia Bone Scaffolds. No: 24th European Conference on Biomaterials: Abstract Book, Īrija, Dublin, 4.-8. septembris, 2011. Dublin: 2011, 1.-1.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 10939