Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Effect of the Solvent Nature on the Course of Quaternization of 3

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Effect of the Solvent Nature on the Course of Quaternization of 3,5-Diethoxycarbonyl-2,6-Dimethyl-4-(3-Pyridyl)-1,4-Dihydropyridine
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori K. Pajuste
M. Gosteva
D. Kaldre
Māra Plotniece
B. Cekavicus
A. Sobolev
A. Priksane
G. Tirzitis
G. Duburs
A. Plotniece
Atslēgas vārdi acetone, acetonitrile, 2-butanone, 1,4-DHP, Pyridinium derivatives
Anotācija The effect of solvent nature and temperature on the quaternization of 3,5-diethoxycarbonyl-2,6-dimethyl-4-(3-pyridyl)-1,4-dihydropyridine by lipophilic alkyl bromides has been investigated. By comparision of the solvent effect (acetone, acetonitrile,2-butanone) on the alkylation of the pyridine fragment of 3,5-diethoxycarbonyl-2,6-dimethyl-4-(3-pyridyl)-1,4-DHP it was established that conducting the reaction in acetonitrile ar 81 degree is the most optimal.
DOI: 10.1007/s10593-011-0803-3
Hipersaite: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10593-011-0803-3?LI=true 
Atsauce Pajuste, K., Gosteva, M., Kaldre, D., Plotniece, M., Cekavicus, B., Sobolev, A., Priksane, A., Tirzitis, G., Duburs, G., Plotniece, A. Effect of the Solvent Nature on the Course of Quaternization of 3,5-Diethoxycarbonyl-2,6-Dimethyl-4-(3-Pyridyl)-1,4-Dihydropyridine. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2011, Vol.47, Iss.5, 597.-601.lpp. ISSN 0009-3122. e-ISSN 1573-8353. Pieejams: doi:10.1007/s10593-011-0803-3
ID 10941