Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: PbS Nanodots for Ultraviolet Radiation Dosimetry

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā PbS Nanodots for Ultraviolet Radiation Dosimetry
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Jurijs Dehtjars
Marina Romanova
Aleksandrs Aniščenko
Alexandr Soudnikovich
Nataļja Poļaka
Renata Reisfeld
Tsiala Saraidarov
Boriss Poļakovs
Atslēgas vārdi dosimetry, nanodots, thin films, ultraviolet radiation, PbS
Anotācija Lead sulfide (PbS) nanodots in Zirconia (ZrO2) thin film matrix (ZrO2:PbS films) were investigated for UV radiation dosimetry purposes. Samples were fabricated using sol-gel technique. ZrO2:PbS films were irradiated with UV light with wavelengths 250 – 400 nm during 50 minutes. Photoelectron emission spectra of ZrO2:PbS films were recorded and band structure for nonradiated and UV irradiated samples was calculated. It was found that quantity of localized states decreased after UV irradiation while density of localized states was dependent on concentration of PbS nanodots. The observed changes in band structure of ZrO2:PbS films after UV irradiation suggest that the films may be considered as an effective material for UV radiation dosimetry, PbS nanodots being the UV sensitive substance of such a dosimeter.
DOI: 10.1007/978-3-642-21683-1
Hipersaite: http://www.springerlink.com/content/p30311140w4941u5/ 
Atsauce Dehtjars, J., Romanova, M., Aniščenko, A., Soudnikovich, A., Poļaka, N., Reisfeld, R., Saraidarov, T., Poļakovs, B. PbS Nanodots for Ultraviolet Radiation Dosimetry. No: IFMBE Proceedings. Vol.34: 15th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC 2011), Dānija, Aalborg, 14.-17. jūnijs, 2011. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2011, 133.-136.lpp. ISBN 978-3-642-21682-4. e-ISBN 978-3-642-21683-1. ISSN 1680-0737. Pieejams: doi:10.1007/978-3-642-21683-1
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 11003